Nav stat

Fakta om NAV – nav.no

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Om NAVs organisering, partnerskapet i NAV, tildelingsbrev og årsrapporter.

Partnerskapet i NAV – nav.no

for 5 døgn siden — Gjennom partnerskapet i NAV samarbeider stat og kommune om å tilby én dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene.

Gjennom partnerskapet i NAV, samarbeider stat og kommune om å tilby én dør inn til de offentlige arbeids- og velferdstjenestene.

Organisering av NAV – nav.no

for 7 døgn siden — NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale NAV …

NAV er ei landsdekkande offentleg verksemd som omfattar mellom anna Arbeids- og velferdsdirektoratet, ei arbeids- og tenestelinje med lokale

Kva er NAV? – nav.no

for 7 døgn siden — NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og …

NAV forvaltar ein tredel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og ko

Kommunereformen og NAV – nav.no

NAV-kontorene eies av kommunene og staten i fellesskap. Kommunereformen påvirker derfor også NAV-kontorene. Kommunestrukturen er sentral i NAVs oppbygging.

NAV-kontorene eies av kommunene og staten i fellesskap. Kommunereformen påvirker derfor også NAV-kontorene.

NAV som arbeidsgiver – nav.no

6. feb. 2023 — NAV legger til rette for at du skal utvikle deg faglig og ha en sunn balanse mellom jobb og fritid. Vi har gunstige ordninger, …

NAV legger til rette for at du skal utvikle deg faglig og ha en sunn balanse mellom jobb og fritid. Vi har gunstige ordninger, uansett hvilk

Forside privatperson – nav.no

Hva kan vi hjelpe deg med? · Arbeid · Helse og sykdom · Familie og barn · Pensjon · Sosiale tjenester og veiledning · Hjelpemidler og tilrettelegging …

Forside privatperson

Satser – nav.no

Velg område. Alle; Arbeid; Helse og sykdom; Familie og barn; Pensjon; Økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning; Hjelpemidler og tilrettelegging

Her finner du satser for pengestøttene fra NAV.

NAV-reformen – Regjeringen.no

NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne.

Arbeidsdepartementets nettside om NAV-reformen – bakgrunn, innhold og organisering.

NAV/sosiale tjenester – KS

Kommunene og staten har et felles ansvar for NAV-kontorene. Arbeids- og velferdsforvaltningen har flere oppgaver: å hjelpe folk i arbeid, bidra til sosial …

Keywords: nav stat