Datatilsynet facebook

Datatilsynet velger å ikke bruke Facebook

Datatilsynet velger å ikke bruke Facebook | Datatilsynet

22. sep. 2021 — Datatilsynet velger å ikke bruke Facebook. Hva slags risiko for personvernet kan det ha når en virksomhet kommuniserer gjennom Facebook? Og …

Hva slags risiko for personvernet kan det ha når en virksomhet kommuniserer gjennom Facebook? Og hvilket ansvar for behandlingen av personopplysninger har de? Vi har gjort en grundig vurdering av personvernkonsekvensene ved å …

Intern risikovurdering: skal Datatilsynet ha egen side på …

Arbeidsgruppen mener at Datatilsynets behandling av personopplysninger gjennom en side på Facebook medfører en for høy risiko for.

Overtredelsesgebyr til Facebook og Instagram – Datatilsynet

Overtredelsesgebyr til Facebook og Instagram | Datatilsynet

5. jan. 2023 — Selskapet Meta, som eier Facebook og Instagram, har fått overtredelsesgebyr på til sammen 390 millioner euro av datatilsynsmyndigheten i …

Selskapet Meta, som eier Facebook og Instagram, har fått overtredelsesgebyr på til sammen 390 millioner euro av datatilsynsmyndigheten i Irland for brudd på personvernforordningen. Det norske Datatilsynet har bidratt akt …

Erfaringsseminar om bruk av side på Facebook – Datatilsynet

Erfaringsseminar om bruk av side på Facebook | Datatilsynet

10. jun. 2022 — Sist høst offentliggjorde Datatilsynet sin egen risikovurdering av tilstedeværelse på Facebook. Dette skapte bølger i en lang rekke sektorer …

Sist høst offentliggjorde Datatilsynet sin egen risikovurdering av tilstedeværelse på Facebook. Dette skapte bølger i en lang rekke sektorer og bransjer. Vi inviterte til et seminar der vi samlet trådene og …

Er det ulovlig for virksomheter å bruke Facebook? – Datatilsynet

Er det ulovlig for virksomheter å bruke Facebook? | Datatilsynet

Datatilsynet har publisert en rapport om vår egen bruk av Facebook. Vi uttaler oss der ikke generelt om lovlighet eller ansvarlighet ved å ha en …

Personvern på Facebook – Digdir

Personvern på Facebook | Digdir

Etter at Datatilsynet i sin vurdering landet på at de ikke skulle opprette en side på Facebook, og oppfordret andre offentlige virksomheter til å gjøre en …

Offentlige virksomheter må som behandlingsansvarlig virksomhet løpende vurdere om krav til personvern er ivaretatt når de bruker ulike sosiale medier.

Spørsmål om Facebook – Datatilsynet svarer

Spørsmål om Facebook – Datatilsynet svarer – Kommunikasjonsforeningen

11. okt. 2021 — 1: Dekker Datatilsynets vurdering også Facebook-eide tjenester som Messenger og Instagram? Datatilsynet har ikke gjort noen konkret analyse av …

Da Datatilsynet offentliggjorde at de ikke kan være på Facebook, dukket det opp mange spørsmål. Her svarer de.

Datatilsynet dropper Facebook – Kommunikasjonsforeningen

22. sep. 2021 — Datatilsynet mener risikoen ved å ha en Facebook-side er for stor. – Vi kunne ikke gå god for databehandlingen, sier direktør Bjørn Erik …

Datatilsynet mener risikoen ved å ha en Facebook-side er for stor. – Vi kunne ikke gå god for databehandlingen, sier direktør Bjørn Erik Thon. Han håper rapporten Datatilsynet legger frem i dag vil gjøre andre aktører mer bevisste.

Datatilsynets Facebook-rapport er verdiløs – KOM24.no

Datatilsynets Facebook-rapport er verdiløs

31. mar. 2022 — Datatilsynet lister opp eget innhold og egne ansatte som risikoelementer i vurderingen. «Datatilsynet vil samle inn personopplysninger fra …

«Datatilsynets vurdering bommer på en rekke grunnleggende forutsetninger», skriver Ståle Lindblad.

Datatilsynet kan ikke stå inne for å være på Facebook – NRKbeta

Datatilsynet kan ikke stå inne for å være på Facebook

22. sep. 2021 — Teknologirådet mener Datatilsynets vurdering vil føre til at flere offentlige aktører kommer til å legge ned sine Facebook-sider.

Keywords: datatilsynet facebook